توجه، HARECRYPT!

جوایز نقدی برای تکمیل وظایف در زیلی برای ژوئیه

🥇 NFT هارما پیدایش + $150 (krok64)
🥈 NFT هارما پیدایش + $90 (Boodooweb)
🥉 NFT هارما پیدایش + $70 (alexbit)
مقام 4 NFT هارما پیدایش + $30 (Evanskate)
مقام پنجم NFT هارما پیدایش + $20 (تاتیانسا)
رتبه 6-10 NFT هارما پیدایش (wenllo-mango، Zyxel Cat، leff_borisovich، A3D3، johnsmith323)

اعطا شد به طور جداگانه NFT هارما پیدایش @Tiistar
برای مشارکت و توسعه اکوسیستم Harecrypt (بررسی NFT Market)

تخصیص اضافی برای آسیب های مجموعه اصلی برای ژوئیه
15 - 2 NFT برتر
50 برتر - 1 NFT

چنین توزیع های بزرگی از Harma Genesis 10 درگیر است ماندن فقط مرداد و شهریور!

VC | تلگرام | توییتر | یوتیوب | سایت اینترنتی

اخبار بیشتر: