دسته: اقتصاد کلان

روز اقتصاد کلان توسط Roman on Discord از طریق Link3

روز اقتصاد کلان توسط Roman on Discord (https://discord.gg/e378xqGKdp) از طریق Link3 (https://link3.to/e/2pXdHC). کی؟🗓 امروز ساعت 21:00 به وقت مسکو‼️...

روز اقتصاد کلان توسط رومن

قیمت ها در نهایت سقوط کرد، گاو نر نزدیک تر از چیزی است که فکر می کنید؟ آنچه مورد بحث قرار گرفت: - چه مقدار باید باشد ...