AMA HareCrypta

چه اتفاقی افتاده است AMA این قالب بسیار محبوب است Reddit. شما در مورد خودتان صحبت می کنید و از خوانندگان دعوت می کنید هر سوالی را بپرسند: از من هر چیزی بپرس! این به ویژه برای تیم های حرفه ای جالب است - نتیجه یک سری گفتگوهای موضوعی کوتاه و مفید است. ما قالب را دوست داریم AMA و تیم HareCrypta از دیدن آنها به صورت زنده خوشحال خواهم شد، نه تنها در داخل تلگرام بلکه در اختلاف نظر و لینک 3!