برچسب: نیلیون

تست اولین کامپیوتر کور

نیلیون (1026) - اولین کامپیوتر کور بشریت. پلت فرم غیرمتمرکز با استفاده از فناوری منحصر به فرد برای ذخیره سازی، پردازش و...