تقویم رویدادهای هفته

همیشه کمی بیشتر از چیزی که می گیرید به خود بدهید - این یک مهارت خوب است، عضله نیز رشد می کند.

این هفته!

✅ 17 جولای
به روز رسانی NFT Market - Tiistar — اختلاف — 11:00 به وقت مسکو (کیف)
https://link3.to/e/WCKBNw

صدایی برای دارندگان آسیب — اختلاف - 19:00 به وقت مسکو (کیف)
هک زندگی در L0، Azuro

✅ 18 جولای
IQ و EQ شارژ با Ren — اختلاف - 9:00 به وقت مسکو (کیف)
https://link3.to/e/2gfR0T

✅ 19 جولای
به روز رسانی NFT Market - Tiistar — اختلاف — 11:00 به وقت مسکو (کیف)

✅ 20 جولای
IQ و EQ شارژ با Ren — اختلاف 09:00 به وقت مسکو (کیف)

Retrodrop Day با Evg — اختلاف 16:00 به وقت مسکو

✅ 21 جولای
به روز رسانی NFT Market - Tiistar — اختلاف — 11:00 به وقت مسکو (کیف)

گفتگوهای صمیمانه (صدای رایگان) — اختلاف - 20:00 به وقت مسکو (کیف)

https://harecrypta.com/calendar-harecrypta/
https://link3.to/event/explore

VC | تلگرام | توییتر | یوتیوب | سایت اینترنتی

اخبار بیشتر: