دسته: برجستگی

به روز رسانی در مورد شرکت در قرعه کشی در Premint

دیروز با توجه به تغییر شرایط شرکت، این خبر منتشر شد: - اکنون باید ETH را تا پایان قرعه کشی برگزار کنید، ...